Огляд. Ринок вкладів фізичних осіб за 2007 рік

За попередньою оцінкою, загальна сума банківських вкладів фізичних осіб на 1 січня 2008 р. становила 15,5% ВВП, збільшившись за рік на 1,3 процентних пункту. Станом на 1 січня 2008 99,6% вкладів та рахунків мали розмір до 400 тис. руб. (При цьому за оцінками АСВ, близько 50% цих вкладів та рахунків мають залишки менше 100 руб.). На депозити і рахунки до 400 тис. руб. припадає 54,8% всієї суми страхуються вкладів.

Зростання процентних ставок локалізовано по окремим банкам і групам вкладників

Структура внесків і розмір страхової відповідальності помітно різняться за різними групами банків (структура на 1 січня 2008 р.).

Ощадбанк, який займає 51,5% ринку вкладів, стоїть "особняком" – у нього вклади до 400 тис. руб. мають найбільше значення – 71,6% загального обсягу, що пояснюється значною кількістю середніх і малих вкладів в його пасивах.

В інших найбільших гравців роздрібного ринку – банках з обсягом вкладів понад 10 млрд. руб. – Переважають великі внески (частка цієї групи на ринку вкладів – 31,4%). У таких банках на вклади до 400 тис. руб. припадає 33,8% суми депозитів, що є мінімальним рівнем в порівнянні з іншими групами банків.

У банків з обсягами залучених коштів населення від 1 до 10 млрд. руб. (Дана група займає 14,1% ринку вкладів) спостерігається вища частка вкладів, що не перевищують 400 тис. руб. Вона становить 43,9% суми їх внесків.

Зростання залучених коштів фізичних осіб свідчить про позитивний розвиток банківського сектора. У 2007 р. внески населення в банках збільшилися на 35,6% до 5 131,5 млрд. руб. (У 2006 р. на 38,2%).

Поквартальне розгляд динаміки вкладів у банківській системі в 2007 р. показує, що в I і II кварталах темпи приросту вкладів перевищували рівень I і II кварталах 2006 р. – 5,8% і 8,4% проти 5,2% і 8% відповідно . Однак у III і IV кварталах 2007 р. темп приросту вкладів був нижчим, ніж у III і IV кварталах 2006 р. – 6,3% і 11,2% проти 6,7% і 13,8% відповідно.

На нашу думку, було дві основні причини випереджальних темпів приросту вкладів в I і II кварталах 2007 р.

Перша причина – це зростання добробуту населення. Як уже згадувалося на початку огляду, середньомісячна заробітна плати в реальному вираженні в 2007 р. збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 16,2%, що вище рівня 2006 р. (13,3%). Причому в I півріччі 2007 р., розрив з динамікою попереднього року був ще більше – 17,4% проти 12,3% в I півріччі 2006 р.

Друга причиною стало підвищення з 26 березня 2007 р. Максимальну розміру страхового відшкодування за вкладами з 190 до 400 тис. руб. Досвід попереднього підвищення з 100 до 190 тис. руб. в серпні 2006 р. також показав позитивну реакцію ринку вкладів на таку подію.

З іншого боку, відносне уповільнення темпів приросту вкладів в III і IV кварталах 2007 р. швидше за все, було пов'язано з більш активним зростанням внесків на початку року, що кілька "послабило" наступні ресурсні можливості населення. Крім того, певний вплив справила неспокійна ситуація на світових фінансових ринках, в результаті чого ряд потенційних вкладників утрималася від активних дій.

Початковий прогноз Агентства за темпами приросту в 2007 р. становив 30-32%. Однак швидке зростання вкладів в I півріччі дозволив підвищити його до 35-37%. У результаті, незважаючи на деяке уповільнення темпів приросту вкладів у вересні-жовтні 2007 р., рівень прогнозних значень був досягнутий. Фактично темпи росту склали 35,6%, що в абсолютних величинах відповідає "набирання" в 1,35 трлн. руб.

За оцінками Агентства, в 2008 р. темпи приросту ринку вкладів складуть 32-33%, що відповідає абсолютному приросту приблизно на 1640-1690 млрд. руб. і обсягом депозитів за підсумками року близько 6770-6820 млрд. руб.

У своїх розрахунках ми виходимо з того, що середньоденні прирости в 2008 р. складуть 4 млрд. руб. в день, а розмір премій і бонусів в грудні 2008 р. – близько 200-250 млрд. руб.

Спостереження останніх 3 років показують, що найбільшу невизначеність у прогноз ринку вкладів вносить IV квартал, коли відбувається масова виплата бонусів і премій. Так в 2007 р. один грудня забезпечити приріст вкладів на 330 млрд. руб., Що становить 24,5% річного приросту. При цьому даний фактор може сильно змінюватися від року до року.

Угруповання банків за темпами приросту вкладів.

У 2007 р. – позитивна динаміка вкладів населення спостерігалася у більшої частини банків – 85,8%. Найхарактерніший темп приросту був в інтервалі 20-50%. Така динаміка спостерігалася у 29,9% банків, що займають 47,1% частки ринку поза Ощадбанку.

Групи банків, що ростуть з темпом від 0 до 20% і від 50 до 100%, займають друге і третє місце за часткою на ринку вкладів – 11,6% і 22% відповідно.

Помітним виявилося число банків з негативними темпами приросту. Так група з темпами менше 0% за кількістю банків перебуває на четвертому місці (14,2%), однак з точки зору частки на ринку вкладів (3,8%) її вплив мало.

Крім того, щодо численної, але "легкої" на вагу виявилася група банків з найшвидшими темпами зростання – понад 150%. Кількість таких банків склало 11,1% загального числа, а частка на ринку вкладів лише 4,1%.

Також виділяється група швидкозростаючих банків з темпом приросту вкладів 100-150%. За чисельністю банків ця група займає небагато – всього 7,1%, але за часткою на ринку депозитів вона більш помітна – 11,3%.

Вклади населення в ресурсній базі банків. Депозити фізичних осіб відіграють одну з провідних ролей у формуванні ресурсної бази банків, перебуваючи на другому місці після грошових коштів юридичних осіб.

Станом на 1 січня 2008 р. на частку вкладів населення припадає 26% пасивів банківської системи, на кошти юридичних осіб – 28,8%.

Структура залучених коштів фізичних осіб

Тимчасова структура депозитів

Структура депозитів населення в залежності від термінів розміщення відображає інвестиційні переваги і очікування вкладників. У 2007 р., як і в минулі роки, тривала тенденція збільшення частки коштів, що розміщуються населенням у довгострокові депозити. В результаті на 1 січня 2008 р. депозити понад 1 року склала 62,6% коштів фізичних осіб, розміщених в банківській системі, збільшившись з початку року на 1,6 п.п. У тому числі, на 0,6 п.п. до 7,5% зросла частка 3-х літніх депозитів (дані за 11 місяців 2007 р.).

Одночасно відбулося зниження частки термінових вкладів до 1 року (-2,2 п.п.), а вклади до запитання трохи збільшилися (на 0,5 п.п.).

Розгляд динаміки депозитів залежно від термінів розміщення показує, що протягом вже декількох років, найбільше зростання демонструють саме довгострокові (понад 1 рік) депозити, забезпечуючи тим самим, основну частку в прирості ресурсної бази банків за рахунок вкладів населення. У свою чергу темпи приросту короткострокових вкладів (від 31 дня до 1 року) іноді навіть набувають від'ємних значень.

Крім зростання довіри до банків склалася тенденція значною мірою пояснюється прагненням громадян компенсувати втрати від інфляції за рахунок більш високих процентних ставок по довгих депозитів.

Одночасно слід, що в 2007 р. як і в 2005-2006 рр.. продовжилося зростання частки залишків на рахунках до запитання. При цьому їх динаміка злегка сповільнилася. Ймовірно, що зараз рівень внесків до запитання досяг деякого оптимального для вкладників рівня, що дозволяє, з одного боку, підтримувати необхідну ліквідність, а з іншого – отримувати стабільний дохід за строковими депозитами.

У I півріччі 2007 р. триває активне зростання числа банківських карт – їх кількість зросла на 23,4% до 92,1 млн. штук. За 2005-2006 рр.. кількість карт, що знаходяться у фізичних осіб, збільшилася в 2,1 рази. Але в III-му кварталі їх кількість збільшилася лише на 4,5% до 96,2 млн. штук. Ймовірно, що дане уповільнення пов'язане зі скороченням випуску карт споживчого кредитування та загальною ситуацією в банківському секторі.

Переважна частка операцій з картами поки що доводиться на отримання готівкових грошей – 92,6%. Тим не менш, за останній рік частка операцій припадають на оплату товарів та послуг за допомогою банківських карт зросла з 6,5% в III кварталі 2006 р. до 7,4% III кварталі 2007 р.

У міру підвищення культури використання банківських карт, і їх розповсюдження в регіонах, в середньостроковій перспективі можна чекати подальшого збільшення залишків на рахунках до запитання.

Структура депозитів за розміром вкладів

На 1 січня 2008 р. вклади до 100 тис. руб. склали 1 296,1 млрд. руб. або 25,3% суми страхуються вкладів. Сума вкладів в інтервалі від 100 до 400 тис. руб. – 1513,3 млрд. руб. (29,5%). Депозити від 400 до 700 тис. руб. – 442,2 млрд. руб. (8,6%). Вклади понад 700 тис. руб. – 1 879,9 млрд. руб. (36,6%).

Найбільша частка страхової відповідальності АСВ припадає на вклади від 100 до 400 тис. руб. – 43,2%. Другим за обсягом відповідальності є вклади до 100 тис. руб. – 38,7%. Депозити від 400 до 700 тис. руб. займають 10,3% всієї суми відповідальності. На вклади понад 700 тис. руб. припадає 7,7%.

Дані цифри говорять про те, що існуючий "стелю" гарантій за вкладами відповідає завданню захисту інтересів масового вкладника. Практично всі дрібні і середні вклади потрапляють під страховку, а великі депозити виявилися набагато більше максимального розміру гарантій.

Між тим, у разі з Ощадбанком, відповідні показники ще більше зміщені на користь дрібних вкладів. Для порівняння – на вклади до 400 тис. руб. в ньому припадає вже 71,6% суми страхуються вкладів, а на вкладення понад 700 тис. руб. всього 19,6%.

У 2007 р. продовжувалося зсув центру ваги в бік більших вкладів – так частка вкладів менше 100 тис. руб. знизилася на 5,4 п.п. до 25,3% усіх вкладів (у 2006 р. – також на 5,4 п.п.). Частка вкладів від 100 до 400 тис. в II півріччі залишилася практично без змін. У першу ж чергу росли вклади від 400 до 500 тис. руб. і великі вклади, помітно перевищують страхової рівень (понад 700 тис. руб.). Їх обсяг у II півріччі 2007 р. збільшився на 33,2% і на 26,6%, а частки на 0,5 п.п. і на 2,4 п.п. відповідно.

Відбулися підвищення максимального розміру страхових виплат з 100 до 190 тис. руб. в серпні 2006 р. і до 400 тис. руб. в березні 2007 р. призвели до прискорення темпів зростання вкладів понад 100 тис. руб. – Темпи їх зростання перевищували середньоринкові (35,6%). За 2007 р. абсолютне число таких вкладів зросла на 34,9%, а їх об'єм – на 46,2%. Тобто їх зростання відбувалося в першу чергу за рахунок зростання обсягів, і, відповідно, збільшення середнього розміру вкладу.

В Ощадбанку спостерігалася схожа картина. При цьому якщо в I півріччі 2007 р. динаміка великих вкладів була краще ніж в цілому по системі, то в II півріччі 2007 р. вона навпаки виявилася нижче, а за підсумками року зрівнялися. Кількість рахунків понад 100 тис. руб. зросла на 37,4%, а обсяг вкладів на 45,9%.

Темпи приросту вкладів понад 100 тис. руб. в II півріччі 2007 р. були вищими, ніж у I півріччі 2007 р. і по Ощадбанку і по ринку в цілому, що було викликано сезонним чинником – в II півріччі ринок вкладів традиційно зростає швидше, ніж у I-му. У той же час спостерігається деяке зниження темпів зростання за вкладами понад 100 тис. руб. в II півріччі 2007 р. порівняно з II півріччям 2006 р.

Валютна структура депозитів

В останні роки темпи зростання депозитів фізичних осіб в рублях практично постійно випереджають темпи зростання валютних депозитів. Дана тенденція продовжилася і в поточному році. На 1 січня 2008 р. частка валютних вкладів у банках з початку року знизилася на 3,6 п.п., склавши 12,8% в загальному обсязі вкладів.

При цьому видно, що динаміка зниження частки інвалютних депозитів носить сповільнюється характер. Ймовірно, це викликано тим, що поряд з падінням популярності долара, певну частку в банківських заощадженнях починають завойовувати вклади в євро.

В цілому зміни валютної структури депозитів в чому визначаються динамікою курсу рубля до долара на внутрішньому ринку. Як правило, при ослабленні рубля, валютні депозити (в доларовому вираженні) за темпами зростання починали зближатися з динамікою рублевих вкладів. Тим не менш, темпи зростання рублевих депозитів завжди залишалися вище динаміки валютних заощаджень.

В цілому ж поточна тенденція говорить про те, що вкладники виходячи зі стійкої тенденції зміцнення курсу рубля, більшою мірою вважають за краще робити заощадження саме в національній валюті.

У теж час в IV кварталі 2007 р. незважаючи на прискорене зміцнення рубля до долара США, розрив в темпах зростання рублевих і валютних вкладів, скоротився, що суперечить попередньому поведінці ринку. Очевидно, що свій вплив проявив якийсь інший фактор, який може бути пов'язаний з попитом, що збільшився на валютні заощадження (підготовка до туристичного сезону, чутки про деномінацію і т.д.).

Тим не менш, не дивлячись на кілька зрослий попит на валютні вклади, рублеві депозити продовжують рости більш високими темпами, а валютні вклади в цілому поки що не розглядаються населенням в якості ефективного інструменту для заощаджень.

Динаміка процентних ставок

Згідно з даними Банку Росії процентні ставки за залученими вкладами знижувалися протягом всього 2007 р. Тоді як ставки за валютними депозитами залишалися на одному рівні.

Важлива особливість останніх двох років – це практично повне зближення рівня процентних ставок по рублевих і валютних внесках. Більше того, в IV кварталі 2006 р. і в IV кварталі 2007 р. було відзначено символічне перевищення рівня процентних ставок за валютними депозитами над карбованцевими вкладами. На наш погляд це явище викликане багаторічною тенденцією зміцнення курсу рубля.

У середньостроковій перспективі, ми очікуємо, що процентні ставки продовжать зберігатися на поточному рівні 6-7% річних.

Видимий в останні роки тенденція до зниження процентних ставок була багато в чому пов'язана зі зниженням інфляції, зміцненням курсу рубля, зростанням конкуренції і скороченням дохідності за кредитами. Також у великих вітчизняних банків і корпорацій з'явилася можливість залучення дешевших ресурсів на тривалі терміни на міжнародному фінансовому ринку.

Тим часом після настання певних проблем з ліквідністю на світових фінансових ринках в II півріччі 2007 р., російські банки все частіше стали стикатися зі зростанням процентних ставок і певними обмеженнями за новими запозиченнями за кордоном і рефінансуванням старих кредитів. Тому все більшого значення для формування ресурсної бази російських банків стали грати інші джерела, у тому числі вклади населення.

Для аналізу процентних ставок крім даних, що надаються Банком Росії, Агентство зі страхування вкладів почало проводити свій моніторинг у цій сфері. Його об'єктом є процентні ставки за вкладами в 100 найбільших роздрібних банках на порівнянні депозитні продукти. Дослідження показало, що за останні півроку близько 40 банків змінили процентні ставки. Причому вони змінювалися як у велику, так і в меншу сторону, але частіше збільшувалися. При цьому загальний рівень процентних ставок (зважений за обсягом вкладів) виріс, склавши по рублевих річних внесках на суму до 100 тис. руб. – 8,5% (зростання на 0,3 п.п.) і на суму до 400 тис. руб. – 9,2% (зростання на 0,6 п.п.).

Середній розмір процентних ставок (частотний, без зважування за обсягом вкладів) склав 10,3% для вкладів до 100 тис. руб. і 11% для вкладів до 400 тис. руб., зростання за півроку склав 0,6 п.п. і 0,9 п.п. відповідно.

Примітно, що більш високу ставку частіше пропонують банки, в яких зафіксовано менший обсяг вкладів. Мабуть, тим самим такі банки намагаються залучити нових вкладників. Хоча в IV кварталі 2007 р. свої ставки підвищив і цілий ряд великих банків.

Як ми бачимо, з одного боку Банк Росії фіксує зниження середнього рівня ставок за залученими депозитами, а з іншого боку за даними моніторингу Агентства відбувається зростання ставок пропонованих банками. На наш погляд це говорить про те, що спостережуване зростання процентних ставок локалізовано по окремим банкам і групам вкладників (у тому числі шляхом пропозиції різного роду "сезонних внесків"), тоді як основна маса вкладів залучається банками під менші відсотки.

Основні тенденції на ринку вкладів в 2007 р.

Розвиток ринку вкладів населення в 2007 р. відбувалося стабільно і багато в чому повторило основні тенденції, які спостерігалися раніше в 2006 р. При цьому негативний вплив, який могла б надати нестабільність на закордонних фінансових ринках c відповідним інформаційним фоном, була мінімальною. Зазначене підтвердило високу стабільність роздрібного ринку і банківської системи.

Вклади фізичних осіб у банках-учасниках системи страхування вкладів продовжували зростати високими темпами. У 2007 р. вони збільшилися на 35,6% до 5132000000000. руб.

Зберігаються високі темпи приросту вкладів, по-перше, пов'язані з ростом добробуту населення. За даними Росстата, середньомісячна заробітна плата в реальному вираженні в 2007 р. збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 16,2%. По-друге, свій вплив зробило підвищення з 26 березня 2007 р. Максимальну розміру страхового відшкодування за вкладами з 190 до 400 тис. руб.

За попередніми прогнозами Агентства, в 2008 р. темпи приросту ринку вкладів складуть 32-33%, що відповідає абсолютному приросту приблизно на 1,64-1,69 трлн. руб. і обсягом депозитів за підсумками року близько 6,77-6,82 трлн. руб.

Підвищення розміру страхового відшкодування також сприяло зміні структури вкладів у бік її укрупнення. Так, частка вкладів менше 100 тис. руб. знизилася на 5,4 п.п. до 25,3% їх сукупного обсягу (у 2006 р. – також на 5,4 п.п.). Частки вкладів від 100 до 400 тис. руб. і від 500 до 700 тис. руб. в II півріччі 2007 р. залишилися практично без змін.

У першу ж чергу росли вклади від 400 до 500 тис. руб. і вклади, помітно перевищують страхової рівень (понад 700 тис. руб.). Їх обсяг у II півріччі 2007 р. збільшився на 33,2% і на 26,6%, а частки на 0,5 п.п. і на 2,4 п.п. відповідно.

У минулому році продовжилося збільшення коштів, що розміщуються населенням у довгострокові депозити. У результаті частка вкладів понад один рік склала 62,6% коштів фізичних осіб, збільшившись з початку року на 1,6 п.п. Довгострокові вклади протягом вже досить тривалого часу забезпечують основну частку в прирості ресурсної бази банків за рахунок вкладів населення. При цьому слід відзначити досягнення певного балансу між довгостроковими і короткостроковими депозитами, у зв'язку з чим зміна частки довгострокових депозитів у цьому році, швидше за все, буде незначним.

Динаміка процентних ставок в 2007 р. була різноспрямованою. У цих умовах дані моніторингу Агентства по 100 найбільшим роздрібним банкам показують деяке зростання рівня ставок (на 0,3-0,6 п.п. за II півріччя), за якими в середньому залучалися вклади населення строком на один рік, – до 8, 5% для суми до 100 тис. руб. і до 9,2% для суми до 400 тис. руб. Спостережуване зростання процентних ставок локалізовано по окремим банкам. При цьому середні (типові) ставки залучення коштів, запропоновані населенню банками цієї групи на зазначених умовах, склали відповідно 10,3% і 11%.

У 2007 р. продовжилося зниження частки Ощадбанку та інших найбільших банків на ринку вкладів. З початку 2007 р. частка Ощадбанку скоротилася на 1,9 п.п. до 51,5%. Частка тридцяти найбільших банків (включаючи Ощадбанк) на ринку вкладів з початку року також зменшилася – на 1,7 п.п. до 77,2%. При цьому темпи їх приросту (33%) були нижчими від середньоринкових. У свою чергу інші 70 банків з першої сотні продемонстрували зростання помітно вище за ринок (52%), а їх частка зросла на 1,3 п.п. до 11,9%. Основними причинами цього є більш високі ставки за вкладами плюс підвищення розміру страхового відшкодування. Сукупність цих факторів дозволила цій групі банків активно включитися в боротьбу за гроші заможних вкладників, раніше віддавали перевагу найбільшим банкам.

У 2007 р., як і в 2006 р., темпи приросту вкладів в банках московського регіону перевершували динаміку вкладів в "регіональних" банках. Проте розрив між ними значно зменшився. Так, якщо в 2006 р. вони становили 69,5% і 39,2%, то в 2007 р. – 49,8% і 43,9% відповідно. Прискорення зростання вкладів в "регіональних" банках в 2007 р. було викликане зростанням доходів населення, а також пропонованими ними більш високими процентними ставками по внесках.

З дослідження "Агентство по страхуванню внесків" – АСВ

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.